top of page

GDPR / Privacybeleid

1. Uw persoonlijke gegevens - wat zijn het?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die op basis van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan plaatsvinden aan de hand van de informatie alleen of in combinatie met enige andere informatie die in het bezit is van de gegevensbeheerder of die waarschijnlijk in een dergelijk bezit zal komen.

De verwerking van persoonsgegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”).

 

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van mijn gegevens?

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door Double U Trading, wij zijn ook de gegevensbeheerder. Dit houdt in dat wij beslissen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en correct beheren van alle persoonlijke informatie die u verstrekt.

We zullen uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en de informatie die u verstrekt, gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

3. Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u een formulier op onze site invult, wordt u mogelijk gevraagd om het volgende in te voeren:

Uw naam

E-mailadres

Telefoonnummer

 

U kunt onze site echter anoniem bezoeken.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van de website. Dit doen we met behulp van cookies (zie sectie 9 hieronder).

 

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?

De informatie die u verstrekt, kan op een aantal manieren worden gebruikt:

Voor de doeleinden waarvoor u de informatie heeft verstrekt

Om op uw vragen te reageren

Om de inhoud die u ziet aan te passen

Voor statistische doeleinden wanneer we ons dienstenaanbod evalueren

 

5 Hoe beschermen we bezoekersinformatie?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Wanneer u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens, gebruiken we een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die u verstrekt, wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) -technologie en vervolgens gecodeerd in onze databases om alleen te worden geopend zoals hierboven vermeld.

 

6. Met wie delen we uw gegevens?

We verkopen, verhandelen of anderszins overdragen aan externe partijen uw persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij we u vooraf informeren, behalve zoals hieronder beschreven. De term "externe partijen" omvat niet onze zaken. Het omvat ook geen website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, bij het uitvoeren van onze activiteiten of bij het bedienen van u, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave passend is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

 

7. Wanneer kunnen we in de toekomst contact met u opnemen?

We willen u informatie sturen over onze eigen producten en diensten, evenals die van geselecteerde derde partijen. We kunnen dit per post, telefoon, e-mail of sms doen, tenzij u ons heeft verteld dat u niet op deze manier gecontacteerd wilt worden.

We zullen u altijd vragen om van tevoren te bevestigen dat u ermee instemt dat derden contact met u opnemen via e-mail.

Als u uw voorkeuren met betrekking tot de manier waarop we uw informatie kunnen gebruiken voor direct marketing wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via jan@jhs-express.be

 

 

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We hebben een systeem van bewaartermijnen om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen wordt opgeslagen zolang dit nodig is voor de relevante doeleinden of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als uw informatie niet langer nodig is, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier wordt verwijderd. Concreet bewaren we gegevens zolang deze nog actueel zijn; tot 6 jaar na het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben.

 

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Zie ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

 

10. Hoe kunt u uw informatie openen en bijwerken?

U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Als u een kopie wenst van sommige of al uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar jan@jhs-express.be en schrijf ons op het onderstaande adres

Double U Trading, Olenseweg 375, 2260 Westerlo. Houd er rekening mee dat we mogelijk een kleine administratieve vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze informatie via de post. We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. U kunt ons vragen om informatie te corrigeren of te verwijderen waarvan u denkt dat deze onjuist is.

 

11. Verdere verwerking

Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen we u een nieuwe kennisgeving sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat we met de verwerking beginnen en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden worden uiteengezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.

 

12. Is het beleid van toepassing op gelinkte websites?

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website, dus wanneer u naar andere websites linkt, dient u hun eigen privacybeleid te lezen.

 

13. Hoe updaten we dit privacybeleid?

We herzien ons privacybeleid regelmatig en zullen eventuele updates op onze webpagina plaatsen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15/03/2022.

 

14. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid of informatie die we over u hebben.

Per e-mail: jan@jhs-express.be of Double U Trading, Olenseweg 375, 2260 Westerlo.

bottom of page